RU 2500 to system separacji fazy stałej o wysokiej wydajności – do 2500l/min płuczki o wysokiej reologii. System pozwala na efektywne oczyszczanie płynów wiertniczych stosowanych w technologiach HDD, Direct Pipe, Mikrotuneling.

System Oczyszczania RU 2500