Materiały płuczkowe

HEADS oferuje szeroki asortyment najwyższej jakości produktów dla bezwykopowych technologii wiertniczych, w tym kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD oraz mikrotunelowania. Korzyści płynące z opracowania nowego standardu w sektorze płynów wiertniczych są dla wielu dziedzin szeroko pojętego budownictwa niewymierne, dlatego HEADS jest otwarte na rosnące potrzeby i oczekiwania rynku.

Oferujemy produkty bentonitowe stosowane w kierunkowych wierceniach horyzontalnych, technologii mikrotunelowania, w wierceniach naftowych, hydrogeologicznych, do ścian szczelinowych i pomp ciepła.

Bentonit jest materiałem ilastym zaliczanym do podstawowej grupy materiałów płuczkowych. W skład bentonitu wchodzą głównie minerały ilaste, które dzielą się na kilka grup różniących się składem chemicznym i strukturą siatki krystalicznej. Minerały ilaste maję strukturę warstwową (pakietową). Warstwy te łączą się w pakiety, które nawarstwiając się tworzą strukturę minerału. Do sporządzania płuczek wiertniczych stosowane są głównie bentonity o wysokiej zawartości montmorylonitu, umożliwiające otrzymywanie wymaganych parametrów przy stosunkowo niskiej koncentracji 3-5%. Zasadniczymi cechami bentonitu, wynikającymi z osobliwości budowy minerałów ilastych są: wysoka dyspersyjność, zdolność do adsorpcji, wymiany jonowej, pęcznienia oraz przejawiania właściwości tiksotropowych w zawiesinach wodnych.

W technologii HDD wykorzystywane są najczęściej bentonity aktywowane. Aktywowanie bentonitów polega na dodawaniu w procesie przeróbki nieorganicznych i organicznych środków chemicznych w celu zwiększenia wydajności.
HEADS proponuje swoim partnerom handlowym produkty bentonitowe stosowane w kierunkowych wierceniach horyzontalnych, technologii mikrotunelowania, w wierceniach naftowych, hydrogeologicznych, a także do ścian szczelinowych i pomp ciepła.

MATERIAŁY BENTONITOWE CENIONE PRZEZ POLSKIE I ZAGRANICZNE FIRMY WIERTNICZE. PRZYZNANO IM STATUETKI TYTANA I LIMBURA W KATEGORII PRODUKT ROKU.

POBIERZ PLIKI Z OFERTĄ

TEQGEL HD

Wysokoaktywowany system jednoworkowy. Wysokowydajny i ekonomiczny produkt działający w niskich koncentracjach.

TEQGEL PRIME

Unikalna kompozycja bentonitowo – polimerowa potwierdzona w instalacjach rurociągów metodą HDD.

BESTBORE

Aktywowany system jednoworkowy. Wydajny i ekonomiczny produkt działający w niskich koncentracjach.

TEQGEL SPECIAL

Wysokiej jakości bentonit aktywowany, stosowany w wielkośrednicowych przewiertach HDD.

TEQGEL S

Wysokiej jakości bentonit wiertniczy, stosowany w wiertnictwie hydrogeologicznym, naftowym, robotach mikrotunelowych i geotechnice.

HEKTONIT

Sprasowany bentonit o doskonałych właściwościach uszczelniających. Materiał do wykonywania uszczelnień.

Polimery to związki, których cząsteczki składają się z powtarzających się wielokrotnie, małych elementów zwanych monomerami. Polimery pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego znajdują powszechne zastosowanie w technologii płynów wiertniczych. Wielofunkcyjne polimery charakteryzują się doskonałą skutecznością przy niskich koncentracjach, podwyższają parametry reologiczne płynów oraz działają jako środki inhibitujące, reduktory filtracji i współczynnik tarcia.

Produkty mogą być dostarczane w zależności od preferencji klienta w postaci proszku lub suspensji polimerowych.

Nasze doświadczenie w chemii bentonitów i polimerów gwarantuje prawidłowe budowanie systemów płuczkowych i użycie najbardziej efektywnie działających komponentów w danych warunkach technicznych projektu.

Firma HEADS oferuje szeroki asortyment najwyższej jakości produktów dla bezwykopowych technologii wiertniczych, w tym kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD oraz mikrotunelowania:

POBIERZ PLIKI Z OFERTĄ

PRIM PLUS

Anionowy system polimerowy, zaprojektowany do efektywnej stabilizacji warstw ilastych i łupkowych oraz kapsułowania zwiercin z przewiercanych trudnych pokładów.

TEQPAC

Polianionowy, celulozowy system polimerowy, zaprojektowany do efektywnej kontroli poziomu filtracji i parametrów reologicznych płynów wiertniczych.

CMS HV

Wysokiej jakości modyfikowany skrobiowy system polimerowy zaprojektowany do efektywnej kontroli parametrów reologicznych i filtracji płynów wiertniczych.

TEQBIO

Mieszanina polimerów biorozkładalnych, stosowana w wiertnictwie hydrotechnicznym i przy przewiertach HDD.

TEQBIO XC

Biorozkładalny system polimerowy efektywnie podnoszący parametry reologiczne płuczki. Możliwość zastosowania w systemach na bazie wody słodkiej i słonej.

HEADS swoim klientom proponuje szereg specjalnych dodatków do płuczek wiertniczych.

POBIERZ PLIKI Z OFERTĄ

PRIME LUBE

Środek skutecznie obniżający współczynnik tarcia. Potwierdzone aplikacje w metodzie Direct Pipe, pracach mikrotunelowych, przewiertach teleoptycznych. Zastosowanie produktu umożliwiło wywiercenie w Holandii rekordowego otworu powyżej 4600m.

TEQCLEAR

Detergent wiertniczy – wodny roztwór środków powierzchniowo-czynnych.

HEKOTERM

Mineralna mieszanina spoiw hydraulicznych. Znadjuje szczególne zastosowanie w aplikacjach związanych z budową pomp ciepła.

MIKA

Mielony minerał dostępny w różnej granulacji służący do kontroli i likwidacji zaników cyrkulacji.

SODA ASH

Wysokiej jakości produkt zwiększający pH roztworów.