Serwis płuczkowy

HEADS oferuje swoim klientom inzynierską obsługę projektów wiertniczych, fachowe doradztwo na etapie przygotowania inwestycji oraz w trakcie prowadzenia prac.

Na bieżąco prowadzona jest analiza spodziewanych kosztów na podstawie dostarczonej dokumentacji określającej parametry techniczne projektu.
HEADS sporządza programy technologiczne wiercenia uwzględniające skład płynu wiertniczego, jego parametry fizyczne i reologiczne. Dokonywana jest analiza naprężeń występujących w elementach przewodu wiertniczego i instalowanej rurze.

Podejmowanie właściwych i szybkich decyzji jest zapewnione dzięki stałej obecności inżyniera płuczkowego HEADS.
W celu osiągnięcia właściwych parametrów w procesie wiercenia, optymalizacji czasu jego trwania, zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz ograniczenia kosztów, zalecany jest udział serwisu HEADS również w fazie projektowania robót wiertniczych.

Zatrudniony zespół to nie tylko doskonale wykształcona kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w pracy z płynami wiertniczymi, to przede wszystkim specjaliści umiejący rozwiązać każdy nurtujący klienta problem związany z szeroką problematyką wierceń kierunkowych.

Wykorzystaniespecjalistycznegosprzętupomiarowego:

 • wiskozymetr obrotowy;
 • waga płuczkowa
 • prasa filtracyjna;
 • lejek Marsha;
 • zestaw do pomiaru zapiaszczenia;
 • zestaw do kontroli fazy stałej;
 • przyrząd do pomiaru pH płynu wiertniczego;
 • zestaw do analiz chemicznych.

Obecność naszego inżyniera zapewnia:

 • Zaprojektowanie właściwego typu płynu wiertniczego oraz dobór jego parametrów fizycznych i reologicznych w oparciu o dostarczone wyniki badań geologicznych.
 • W przypadku braku badań geologicznych rozpoznawanie na podstawie parametrów wiertniczych oraz próbek okruchowych budowy geologicznej terenu.
 • Stała kontrola parametrów płuczki wiertniczej zgodnie z programem płuczkowym w korelacji z napotkanymi warunkami geologicznymi
 • Wykonywanie bieżących badań laboratoryjnych.
 • Kontrola parametrów wiertniczych (postęp wiercenia, wydatek pompy płuczkowej, nacisk, siłę ciągnięcia, obroty narzędzia, moment obrotowy) w korelacji z geologią, rodzajem urządzenia wiertniczego, parametrami technicznymi realizowanego projektu.
 • Wykonywanie bieżących badań laboratoryjnych.
 • Kontrola parametrów wiertniczych (postęp wiercenia, wydatek pompy płuczkowej, nacisk, siłę ciągnięcia, obroty narzędzia, moment obrotowy) w korelacji z geologią, rodzajem urządzenia wiertniczego, parametrami technicznymi realizowanego projektu.
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego doboru narzędzi wiertniczych.
 • Sporządzanie dziennych raportów płuczkowych i analiz technologicznych.
 • Kontrola sprawności działania urządzeń do oczyszczania płuczki.
 • Terminowe dostarczanie materiałów płuczkowych oraz kontrola ich zużycia
 • Ogólne doradztwo w zakresie technologii wiercenia i hydrauliki otworowej.
 • Stabilność ściany otworu wiertniczego, oczyszczenie go z urobku, przygotowanie otworu do zainstalowania rury.
 • Szybka i bezpieczna instalacja rurociągu.

Laboratorium

HEADS prowadzi intensywne badania laboratoryjnew celu systematycznej kontroli jakości naszych produktów

Nasi inżynierowie wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku technologii bezwykopowych. Dział badań, rozwoju i technologii nieustannie pracuje nad wdrażaniem nowych rozwiązań, które znajdują zastosowanie przy wykonywaniu coraz to bardziej skomplikowanych projektów. Do testów wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt pomiarowy dzięki czemu mają Państwo gwarancję otrzymania artykułów najwyższej klasy.

Szkolenia

Firma HEADS od 1998 r. organizuje seminaria szkoleniowe dla firm wiertniczych działających w branży HDD.

Szkolenie daje możliwość podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i wyczerpujących dyskusji.

Seminarium jest skierowane do:

 • kierowników robót budowlanych i wiertniczych
 • wiertaczy
 • operatorów systemów lokalizacji
 • operatorów systemów płuczkowych
 • projektantów

Seminaria tematyczne prowadzone są przez inżynierów firmy HEADS oraz zaproszonych gości. Uczestnicy seminarium otrzymują materiały szkoleniowe zawierające niepublikowane dane techniczne.

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe:

 • funkcje płynów wiertniczych
 • komponenty systemów płuczkowych
 • interpretacja danych geotechnicznych
 • planowanie otworów kierunkowych - kontrola trajektorii
 • narzędzia do wiercenia pilotowego i poszerzania otworu
 • konfiguracja elementów przewodu wiertniczego
 • hydrualika otworowa
 • transport zwiercin w otworze poziomym
 • zjawisko tarcia w otworze wiertniczym
 • analiza momentu obrotowego i wytężeń
 • instalacje rur stalowych i polietylenowych
 • problematyka balastowania rurociągów
 • problemy i komplikacje wiertnicze
 • operacje wiertnicze - rekomendowane procedury