MSO

MSO – modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych.

Modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych – to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane i skonfigurowane dla potrzeb  wykonawców projektów w technologiach: TBM, mikrotunelling, HDD, głębokie fundamentowania, Direct-pipe, Jet – grouting.  System pozwala na skuteczne i efektywne oczyszczanie płynów wykorzystywanych w technologiach bezwykowopych, a co za tym idzie ogranicza zużycie wody  technologicznej w czasie prowadzonych prac, zmniejsza ilość wywożonych odpadów i finalnie redukuje koszty realizacji projektów. Modułowy system oczyszczania jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych  prowadzonych w ostatnich latach w firmie Heads. Wdrożenie technologii możliwe było dzięki realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii modułowego systemu oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych” współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W skład modułowego systemu oczyszczania wchodzą:

– moduł 0 (laboratorium kontrolno-pomiarowe);

– moduł 1 (system separacji RU1000 – dla technologii Jet-Grouting, Mikrotuneling, Głebokie fundamentowania);

– moduł 2 (system separacji RU2500 – dla technologii HDD, Direct Pipe, TBM);

– moduł 3 (jednostka pomocnicza MU2000 – do obróbki technologicznej płynu);

– moduł 4A i 4B (wirówki dekantacyjne o wysokiej przepustowości);

– moduł 5 (stacja flokulacyjna FU11000 – stacja o wysokiej przepustowości roboczej).

Firma Heads oferuję usługę kompleksowego oczyszczania płynu technologicznego wykorzystywanego w technologiach HDD, Direct-Pipe, Mikrotuneling, TBM, Jet-Grouting, Głębokie fundamentowania.