Systemy do sporządzania płynu wiertniczego

Oferowane systemy do przygotowywania płynu wiertniczego są zaprojektowane dla urządzeń działających w trudnych warunkach pracy. Są w stanie przygotować płyn wiertniczy o bardzo wysokich parametrach reologicznych, czego nie gwarantuje większość standardowych urządzeń tego typu. Zawory spustowe pozwalają na opróżnienie rurociągów, zabezpieczając przed zamarznięciem oraz umożliwiają pobranie próbek płuczki do testów.

Płuczka może być szybko sporządzona dzięki dużym prędkościom ścinania tworząc jednorodną, homogeniczną suspensję. Płyn wiertniczy może być mieszany i przetłaczany w sposób ciągły. Polietylenowe zbiorniki stwarzają komfortowe warunki pracy. W przypadku niewielkiej przestrzeni dla posadowienia urządzenia wiertniczego, system przygotowujący płyn może być oddalony od wiertnicy o kilkadziesiąt metrów.