Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to jedna z technologii budowlanych polegająca na wykonaniu przy pomocy specjalistycznych maszyn wykopu o szerokości kilkudziesięciu centymetrów pod osłoną płuczki bentonitowej. Zadaniem płuczki jest utrzymanie stateczności głębionej szczeliny. Uzbrojona sekcja wykopu betonowana jest zwykle metodą kontraktor.

HEADS oferuje produkty bentonitowe o podwyższonej odporności na skażenia cementem i dużą ilość obojętnej fazy stałej. Nasze laboratorium pracuje nad rozwiązywaniem specyficznych problemów związanych ze stabilizacją ściany, skażeniami chemicznymi zawiesiny bentonitowej, separacją faz w urządzeniach do oczyszczania płuczki. Zrozumienie potrzeb technologii pozwala nam na efektywne wsparcie techniczne przedkładanych nam projektów.

Czym się jeszczezajmujemy

Wiercenia horyzontalne

Zobacz więcej

Wiercenia naftowe

Zobacz więcej

Wiercenia studzienne

Zobacz więcej

Mikrotunelowanie

Zobacz więcej