HEADS Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii modułowego systemu oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych”.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Heads Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii modułowego, kompleksowego oczyszczania płynu wiertniczego z cząstek fazy stałej.

Inwestycja technologiczna będzie polegała na uruchomieniu wykonanego w trakcie realizacji projektu modułowego systemu oczyszczania z zastosowaniem własnej innowacyjnej technologii opracowanej w wyniku przeprowadzonych przez Beneficjenta prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w spółce w latach 2018-2020. Planowana do wdrożenia technologia została zgłoszona do ochrony patentowej pn. „System rozdziału składników płynów powiertniczych oraz sposób rozdziału składników płynów powiertniczych”.

Efektem wdrożenia będzie świadczenie usługi oczyszczania płuczki wiertniczej, w wyniku czego możliwe będzie kompleksowe oczyszczanie płynu wiertniczego w trakcie procesu wiercenia i całkowita separacja poszczególnych frakcji płynu, bez konieczności późniejszej utylizacji płynu przez oczyszczalnię ścieków. Finalnie umożliwi to całkowity rozdział fazy stałej od ciekłej, tak by ostatecznie po całym procesie oczyszczania uzyskać czystą wodę oraz odseparowane zwierciny/grunt.

Dzięki wdrożeniu opracowanego rozwiązania technologicznego planowany jest dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży usługi na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych w branży.

Wartość projektu: 5 862 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 517 500,00 zł