English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Serwis płuczkowy

HEADS oferuje swoim klientom inzynierską obsługę projektów wiertniczych, fachowe doradztwo na etapie przygotowania inwestycji oraz w trakcie prowadzenia prac. Na bieżąco prowadzona jest analiza spodziewanych kosztów na podstawie dostarczonej dokumentacji określającej parametry techniczne projektu. HEADS sporządza programy technologiczne wiercenia uwzględniające skład płynu wiertniczego, jego parametry fizyczne i reologiczne. Dokonywana jest analiza naprężeń występujących w elementach przewodu wiertniczego i instalowanej rurze.

Podejmowanie właściwych i szybkich decyzji jest zapewnione dzięki stałej obecności inżyniera płuczkowego HEADS. W celu osiągnięcia właściwych parametrów w procesie wiercenia, optymalizacji czasu jego trwania, zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz ograniczenia kosztów, zalecany jest udział serwisu HEADS również w fazie projektowania robót wiertniczych.

Zatrudniony zespół to nie tylko doskonale wykształcona kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w pracy z płynami wiertniczymi, to przede wszystkim specjaliści umiejący rozwiązać każdy nurtujący klienta problem związany z szeroką problematyką wierceń kierunkowych.

Obecność naszego inżyniera zapewnia:

 • Zaprojektowanie właściwego typu płynu wiertniczego oraz dobór jego parametrów fizycznych i reologicznych w oparciu o dostarczone wyniki badań geologicznych.
 • W przypadku braku badań geologicznych rozpoznawanie na podstawie parametrów wiertniczych oraz próbek okruchowych budowy geologicznej terenu.
 • Stała kontrola parametrów płuczki wiertniczej zgodnie z programem płuczkowym w korelacji z napotkanymi warunkami geologicznymi
 • Wykonywanie bieżących badań laboratoryjnych.
 • Kontrola parametrów wiertniczych (postęp wiercenia, wydatek pompy płuczkowej, nacisk, siłę ciągnięcia, obroty narzędzia, moment obrotowy) w korelacji z geologią, rodzajem urządzenia wiertniczego, parametrami technicznymi realizowanego projektu.
 • Wykonywanie bieżących badań laboratoryjnych.
 • Kontrola parametrów wiertniczych (postęp wiercenia, wydatek pompy płuczkowej, nacisk, siłę ciągnięcia, obroty narzędzia, moment obrotowy) w korelacji z geologią, rodzajem urządzenia wiertniczego, parametrami technicznymi realizowanego projektu.
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego doboru narzędzi wiertniczych.
 • Sporządzanie dziennych raportów płuczkowych i analiz technologicznych.
 • Kontrola sprawności działania urządzeń do oczyszczania płuczki.
 • Terminowe dostarczanie materiałów płuczkowych oraz kontrola ich zużycia
 • Ogólne doradztwo w zakresie technologii wiercenia i hydrauliki otworowej.
 • Stabilność ściany otworu wiertniczego, oczyszczenie go z urobku, przygotowanie otworu do zainstalowania rury.
 • Szybka i bezpieczna instalacja rurociągu.

Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu pomiarowego:

 • wiskozymetr obrotowy;
 • waga płuczkowa
 • prasa filtracyjna;
 • lejek Marsha;
 • zestaw do pomiaru zapiaszczenia;
 • zestaw do kontroli fazy stałej;
 • przyrząd do pomiaru pH płynu wiertniczego;
 • zestaw do analiz chemicznych.