English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to jedna z technologii budowlanych polegająca na wykonaniu przy pomocy specjalistycznych maszyn wykopu o szerokości kilkudziesięciu centymetrów pod osłoną płuczki bentonitowej. Zadaniem płuczki jest utrzymanie stateczności głębionej szczeliny. Uzbrojona sekcja wykopu betonowana jest zwykle metodą kontraktor.

HEADS oferuje produkty bentonitowe o podwyższonej odporności na skażenia cementem i dużą ilość obojętnej fazy stałej. Nasze laboratorium pracuje nad rozwiązywaniem specyficznych problemów związanych ze stabilizacją ściany, skażeniami chemicznymi zawiesiny bentonitowej, separacją faz w urządzeniach do oczyszczania płuczki. Zrozumienie potrzeb technologii pozwala nam na efektywne wsparcie techniczne przedkładanych nam projektów.