English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Szkolenia

Firma HEADS od 1998 r. organizuje seminaria szkoleniowe dla firm wiertniczych działających w branży HDD. Szkolenie daje możliwość podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i wyczerpujących dyskusji. Seminarium jest skierowane do:

- kierowników robót budowlanych i wiertniczych
- wiertaczy
- operatorów systemów lokalizacji
- operatorów systemów płuczkowych
- projektantów 

Seminaria tematyczne prowadzone są przez inżynierów firmy HEADS oraz zaproszonych gości. Uczestnicy seminarium otrzymują materiały szkoleniowe zawierające niepublikowane dane techniczne. 

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe:

- funkcje płynów wiertniczych
- komponenty systemów płuczkowych
- interpretacja danych geotechnicznych
- planowanie otworów kierunkowych - kontrola trajektorii
- narzędzia do wiercenia pilotowego i poszerzania otworu
- konfiguracja elementów przewodu wiertniczego
- hydrualika otworowa
- transport zwiercin w otworze poziomym 
- zjawisko tarcia w otworze wiertniczym
- analiza momentu obrotowego i wytężeń
- instalacje rur stalowych i polietylenowych
- problematyka balastowania rurociągów
- problemy i komplikacje wiertnicze
- operacje wiertnicze - rekomendowane procedury