English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

System TEQGEL

Płuczki wiertnicze sporządzane z bentonitów modyfikowanych są przeważnie płynami o niskiej zawartości fazy stałej. Optymalną koncentracją jest 2-3% bentonitu. Przy takiej koncentracji płyny te osiągają bardzo dobre parametry reologiczne i filtracyjne. Przy wzroście koncentracji optymalnej następuje wzrost parametrów reologicznych przy stosunkowo niewielkim obniżeniu filtracji.

Systemy bentonitowe firmy HEADS spełniają wszystkie funkcje i wymagania stawiane przed nowoczesnymi produktami płuczkowymi. Zalety systemu to m.in. :
- wysoki postęp prac wiertniczych
- wysokie parametry reologiczne przy niskich koncentracjach
- natychmiastowe tworzenie stabilnych, łamliwych struktur żelowych w trakcie przerw w cyrkulacji
- znacznie szybsza dyspersja niż produktów o podobnym znaczeniu
- zapobieganie penetracji płynu poza otwór wiertniczy
- dobre właściwości smarne
- wstępna inhibicja wobec wrażliwych na obecność wody warstw ilastych
- ograniczenie spadków ciśnienia w armaturze płuczkowej i w przewodzie wiertniczym
- kompatybilny z większością polimerów ograniczających poziom filtracji lub zwiększających zdolności iinhibitujące
- uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej po wykonanej instalacji
- doskonała akceptacja środowiskowa potwierdzona przyznanymi certyfikatami i atestami

systemybentonit