English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

System TEQBIO

System TEQBIO jest modyfikowaną mieszaniną polimerów biorozkładalnych przeznaczonych dla kierunkowych wierceń horyzontalnych oraz wierceń hydrogeologicznych. Charakteryzuje się w roztworze niską lepkością plastyczną oraz łatwo regulowaną granicą płynięcia i nieprogresywnymi żelami. Produkt jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego.

Zalety systemu:
- produkt w pełni biorozkładalny
- zapewnia trwałość i stabilność systemu w trakcie trwania prac
- sposób i czas rozkładu ściśle kontrolowany
- parametry reologiczne najbardziej zbliżone do systemów bentonitowych
- wysoki postęp prac wiertniczych z racji bardzo niskiej zawartości fazy stałej
- brak uszkodzenia i kolmatacji strefy przyotworowej po ukończeniu prac wiertniczych
- niski poziom filtracji płynu korzystnie wpływający na stabilność luźnych, nieskonsolidowanych formacji
- wymagane parametry reologiczne dla właściwego oczyszczania otworu i stabilności ściany
- odporny na działanie soli metalu Na, K, Ca, Mg
- bardzo wysoka tolerancja wobec chlorków, rozpuszczalny w wodzie morskiej
- łatwo rozpuszczalny w warunkach twardej wody, umiarkowanego poziomu pH oraz przy obecności innych polimerów
- płyn nietoksyczny, zaopatrzony w certyfikaty higieniczne

systemteqbio