English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

System GESO

Płuczki bentonitowe wspomagane są dla uzyskania dodatkowej inhibicji wobec występujących w profilu warstw ilastych polimerami zapobiegającymi pęcznieniu tych warstw. Umożliwiają one selektywną flokulację zwiercin, oznacza to, że zwierciny ilaste przedostające się do płuczki nie ulegają rozmyciu, a więc łatwiej można je usunąć przy pomocy systemu oczyszczania. Ograniczają znacząco współczynnik tarcia i zmniejszają moment obrotowy oraz zapobiegają oklejaniu się narzędzia wiercącego.

System GESO stosuje się głównie do przewiercania łupków i iłów. W czasie przewiercania tych warstw charakteryzują się one (w porównaniu ze standardową płuczką o takiej samej zawartości fazy stałej):
- niską lepkością,
- niską wytrzymałością strukturalną,
- wysoką tolerancją na zwierciny,
- wysoką odpornością na zanieczyszczenia 

Nasze doświadczenie w chemii bentonitów i polimerów gwarantuje prawidłowe budowanie systemów płuczkowych i użycie najbardziej efektywnie działających komponentów w danych warunkach technicznych projektu. Wybór odpowiednich produktów i projektowanie parametrów płynu pozwala naszym klientom działać skutecznie przy niskich kosztach operacyjnych.

systeminhibitowany