English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Świdry

Oferujemy najwyższej jakości świdry klasyfikowane kodem IADC

INDEKS OZNACZENIE

PIERWSZY

Określa typ narzędzia
oraz odpowiadają wzrostowi
twardości skały

1 do 3 charakteryzują świdry gryzowe ze stalowymi, frezowanymi zębami
4 do 8 charakteryzują świdry gryzowe ze słupkami z twardych spieków

DRUGI

Określa klasyfikacje typu
świdra w zależności od twardości skał


1 - MIĘKKIE
2 - ŚREDNIE
3 - TWARDE
4 - BARDZO TWARDE

TRZECI

Określa cechy konstrukcyjne:
typ łożysk gryzów oraz
wskazują na obecność lub
brak utwardzeń zewnętrznej części gryzów kształtkami z twardego spieku

1 - nie uszczelnione łożyska oraz brak utwardzenia zewnętrznej części gryzów
2 - nie uszczelnione łożyska oraz brak utwardzenia zewnętrznej części gryzów, świder przeznaczony do wiercenia z płuczką powietrzną
3 - nie uszczelnione łożyska oraz utwardzenia zewnętrznej części gryzów ze zbrojeniem skrajnych wieńców
4 - uszczelnione łożyska oraz brak utwardzenia zewnętrznej części gryzów
5 - uszczelnione łożyska oraz utwardzenia zewnętrznej części gryzów
6 - uszczelnione łożyska ślizgowe oraz utwardzenia zewnętrznej części gryzów
7 - uszczelnione łożyska ślizgowe oraz utwardzenia zewnętrznej części gryzów

CZWARTY

Litera określająca
właściwości narzędzia


A - świdry przeznaczone do wiercenia z płuczką powietrzną
B - specjalne uszczelnienie łożyska
C - świdry ze środkowym płukaniem
D - świdry specjalne przeznaczone do wiercenia otworów kierunkowych
E - świdry dyszowe z wymiennymi nasadkami dyszowymi
F - świdry dyszowe ze wzmocnionym utwardzeniem zewnętrznej części gryzów
H - świdry przeznaczone do wierceń otworów horyzontalnych
J - świdry dyszowe z nasadkami dyszowymi skierowanymi pod kątem względem dna otworu
M - przeznaczone do wierceń z silnikiem wgłębnym
S - świdry ze standardowymi stalowymi, frezowanymi zębami
T - świdry dwu gryzowe
X - świdry ze słupkami z twardego spieku o zakończeniu w postaci klina
Z - świdry ze słupkami z twardego spieku o różnych ich zakończeniu oprócz kształtu klinowego i stożkowego

2 swidry P1020304

swider

1 swidry P1020042