English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Głowice wiercące i nakładki sterujące

Firma HEADS w swojej ofercie osprzętu wiertniczego posiada głowice wiercące i nakładki sterujące firmy AT- BORETEC do urzadzeń DITCH WITCH, VERMEER ORAZ GRUNDODRILL.

NAKŁADKI STERUJĄCE
- STANDARD - przeznaczona do luźnych formacji, pylastych;
- STANDARD z napawanymi bokami - napawane boki zabezpieczają
  przed potencjalnym wycieraniem. Przeznaczona do formacji średnio twardych
  często zmieniających się (glina, piasek, średni żwir);
- BARENTATZE - umiejscowione zęby na czole umożliwiają wiercenie w twardych,
  często zmieniających się formacjach;
- WEICHFELS - SPITZE - przeznaczona do formacji trudno urabialnych (iły, piaski
  gruboziarniste, żwir, rumosz skalny, kamienie);
- SHARK PLATTE - przeznaczona do formacji trudno urabialnych (iły, piaski
  gruboziarniste, żwir, rumosz skalny, kamienie);

GŁOWICE WIERCĄCE
- ROCKHEAD TYP I - przeznaczona do każdego typu formacji geologicznych, zarówno
  miękkich i twardych;
- ROCKHEAD TYP II - dwuczęściowa  wersja głowicy wiercącej ROCKHEAD TYP I
  przeznaczona do każdego typu formacji geologicznych, zarówno miękkich
  i twardych;
- HARDHEAD - przeznaczona do wiercenia w formacjach takich jak piasek, czy ił;
- BOREPIG - przeznaczona do wiercenia w żwirze i twardych formacjach
  geologicznych;
- GRAVELKING - przeznaczona do wiercenia w żwirze i twardych formacjach
  geologicznych;
- STEURKONIG - dwuczęściowa głowica wiercąca do zamontowania z nakładką
  sterującą 5, 6 lub 7 - otworową. Przeznaczona do wiercenia w miękkich i średnio
  twardych formacjach 

Nakładki sterujące (pobierz pdf)

Głowice wiercące (pobierz pdf)

Głowice wiercące – GRUNDODRILL (pobierz pdf)

glowice