English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Polimery

Polimery to związki, których cząsteczki składają się z powtarzających się wielokrotnie, małych elementów zwanych monomerami. Polimery pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego znajdują powszechne zastosowanie w technologii płynów wiertniczych. Wielofunkcyjne polimery charakteryzują się doskonałą skutecznością przy niskich koncentracjach, podwyższają parametry reologiczne płynów oraz działają jako środki inhibitujące, reduktory filtracji i współczynnik tarcia.

Produkty mogą być dostarczane w zależności od preferencji klienta w postaci proszku lub suspensji polimerowych.

Nasze doświadczenie w chemii bentonitów i polimerów gwarantuje prawidłowe budowanie systemów płuczkowych i użycie najbardziej efektywnie działających komponentów w danych warunkach technicznych projektu.

Firma HEADS oferuje szeroki asortyment najwyższej jakości produktów dla bezwykopowych technologii wiertniczych, w tym kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD oraz mikrotunelowania:

pdf-icon

PRIM PLUS

Anionowy system polimerowy, zaprojektowany do efektywnej stabilizacji warstw ilastych i łupkowych oraz kapsułowania zwiercin z przewiercanych trudnych pokładów.

pdf-icon

TEQPAC

Polianionowy, celulozowy system polimerowy, zaprojektowany do efektywnej kontroli poziomu filtracji i parametrów reologicznych płynów wiertniczych.

pdf-icon

CMS HV

Wysokiej jakości modyfikowany skrobiowy system polimerowy zaprojektowany do efektywnej kontroli parametrów reologicznych i filtracji płynów wiertniczych.

pdf-icon

TEQBIO

Mieszanina polimerów biorozkładalnych, stosowana w wiertnictwie hydrotechnicznym i przy przewiertach HDD

pdf-icon

TEQBIO XC

Biorozkładalny system polimerowy efektywnie podnoszący parametry reologiczne płuczki. Możliwość zastosowania w systemach na bazie wody słodkiej i słonej.

 


polimery P1020260