English (United Kingdom)
   

FE POIR poziom pl 1 rgb

Bentonity

Bentonit jest materiałem ilastym zaliczanym do podstawowej grupy materiałów płuczkowych. W skład bentonitu wchodzą głównie minerały ilaste, które dzielą się na kilka grup różniących się składem chemicznym i strukturą siatki krystalicznej. Minerały ilaste maję strukturę warstwową (pakietową). Warstwy te łączą się w pakiety, które nawarstwiając się  tworzą strukturę minerału. Do sporządzania płuczek wiertniczych stosowane są głównie bentonity o wysokiej zawartości montmorylonitu, umożliwiające otrzymywanie wymaganych parametrów przy stosunkowo niskiej koncentracji 3-5%. Zasadniczymi  cechami bentonitu, wynikającymi z osobliwości budowy minerałów ilastych są: wysoka dyspersyjność, zdolność do adsorpcji, wymiany jonowej, pęcznienia oraz przejawiania właściwości tiksotropowych w zawiesinach wodnych.
W technologii HDD wykorzystywane są najczęściej bentonity aktywowane. Aktywowanie bentonitów polega na dodawaniu w procesie przeróbki nieorganicznych i organicznych środków chemicznych w celu zwiększenia wydajności.
HEADS proponuje swoim partnerom handlowym produkty bentonitowe stosowane w kierunkowych wierceniach horyzontalnych, technologii mikrotunelowania, w wierceniach naftowych, hydrogeologicznych, a także do ścian szczelinowych i pomp ciepła.

pdf-icon

TEQGEL HD

Wysokoaktywowany system jednoworkowy.Wysokowydajny i ekonomiczny produkt działający w niskich koncentracjach

pdf-icon

BESTBORE

Aktywowany system jednoworkowy. Wydajny i ekonomiczny produkt działający w niskich koncentracjach

pdf-icon

TEQGEL SPECIAL

Wysokiej jakości bentonit aktywowany, stosowany w wielkośrednicowych przewiertach HDD.

pdf-icon

TEQGEL S

Wysokiej jakości bentonit wiertniczy, stosowany w wiertnictwie hydrogeologicznym, naftowym, robotach mikrotunelowych i geotechnice.

pdf-icon

HEKTONIT

Sprasowany bentonit o doskonałych właściwościach uszczelniających. Materiał do wykonywania uszczelnień.

1 DSCF6581

2 DSCF6617

3 DSCF6642